Deflace hodnot

Souběžně s tím, jak se stále brutálněji projevuje celosvětový dopad globalizačních aktivit americko-judaistického establishmentu a mezinárodního kapitálu na každého člověka v každé části světa, tak se také projevuje stále větší potřeba nenechat se ovládat ve svém myšlení a rozhodování mainstreamovými manipulativními a brain-washingově orientovanými médii. Svoboda člověka musí tkvít právě v jeho svobodném rozhodování na základě objektivního a nezkresleného poznání reality. Tu však v dnešním informačním šumu, či spíše, uměle vytvořeném informačním tajfunu dost dobře nelze.

Co zbývá?

Selhávají-li metody poznání běžně užívané, je-li gnosticismus ohrožen manipulací i s informacemi explicitní povahy, pak nelze jinak, než se odvrátit od těchto zdrojů a pro své rozhodování zvolit třeba klasický horoskop na zítra.