Čemu věřit?

Comment is Closed

Slovy básníka – nevěřte ani klice od dveří. Všechno je výmysl a lež. Zvláště v dnešní době, kdy jsme se ocitli na pokraji nejhoršího světového konfliktu všech dob. V době, kdy američtí váleční fanatikové chtějí rozšířit své imperiální panství bez ohledu na to, že to může znamenat zánik téměř celého lidstva. Jak se ale orientovat v dnešní jednostranné propagandě? Jak odhalit skutečný stav světa a jeho i naše výhledy do budoucna? Je ještě něco, čemu se dá na této planetě věřit? Jistě. Ale lidská civilizace to není. Je třeba hledat jinde. Ani činností člověka ovlivněná příroda nedává často jasné signály. Je nějaké řešení?

Odpovědi jsou ve vesmíru

Ano, jedině vesmír, nedotčený a ve své nekonečné velebnosti zcela nezávislý na nepatrném zrnku prachu v myriádách galaxií, dává skrze astrologii možné odpovědi na mnoho otázek lidské budoucnosti. A koho nezajímá výhled planety pro další léta, či desetiletí, toho může uspokojit třeba týdenní horoskop .